New book release by NDCC Publishers

 

'Nieuwe kansen voor de galerijflat
Ideeën en aanbevelingen voor de komende vijftig jaar'

Dit boek gaat over optimisme in de volkshuisvesting, over architectuur en galerijflatgebouwen. Door de industrialisatie van het bouwproces konden er in de jaren zestig van de vorige eeuw in korte tijd grote aantallen nieuwe woningen gebouwd worden. Dit betekende de oplossing voor de ellendige naoorlogse woningnood en een grote sprong vooruit in de kwaliteit van de sociale woning: ruime woningen, flinke bad-kamers, woningbrede balkons en riant uitzicht. Afhankelijk van goed beheer zijn de galerijflats geliefd bij de bewoners.

Destijds zijn de galerijflatgebouwen snel neergezet in een kale omgeving. Door uitbreiding van stedelijke gebieden staan ze nu vaak prominent in de stad, met voorzieningen en openbaar vervoer in de buurt. Meer dan vijftig jaar oud zijn ze toe aan renovatie. Dit is het moment voor stedenbouwkundige en architectonische verfijning. Slim ontworpen voorbeelden laten zien wat de architectonisch verrassende mogelijkheden zijn.

De galerijflatgebouwen zijn in een nauwe samenwerking van overheid, corporaties, bouwondernemingen en architecten gemaakt. Eenzelfde vorm van eendrachtige samenwerking is nodig voor de nieuwe bouwopgave: het verbeteren van wijken, buurten en woningen. Het elan dat aan de galerijflat ten grondslag ligt vormt hiervoor een bron van inspiratie, terwijl het architectonisch perspectief verleidelijk is.

Het eerste deel van het boek is thematisch en essayistisch van opzet. Ruud Brouwers geeft de herkomst en achtergronden weer van de galerijflatgebouwen in Nederland, aan het slot van het boek gevolgd door de weergave van gesprekken met ervaren gebiedsontwikkelaars over de kansen van galerijflatgebouwen. In het meest omvangrijke deel komt de praktijk van het vernieuwen en verrijken van galerijflatgebouwen aan de orde aan de hand van overtuigende voorbeelden van de architecten Dick de Gunst en Hans van Heeswijk.

Auteurs
Ruud Brouwers, Dick de Gunst en Hans van Heeswijk, met medewerking van Wienke Bodewes,
René Grotendorst en Marien de Langen.

- Nederlands, 216 pagina's
- 200 Illustraties
- Verschijningsdatum oktober 2013 - ISBN 978-90-803635-7-1
- Afmetingen 28 x 22 cm
- Uitgever NDCC Publishers
- Vormgeving Robin Uleman
- Verkrijgbaar bij iedere boekhandel - Prijs EUR 48,00